ห้องพัก Lake view ทั้ง 2 แบบ ที่ตกแต่งด้วยงานไม้อย่างลงตัว
สามารถเห็นวิวทะเลสาบได้จากห้องพัก

ห้องพักแบบใหม่ Hillside ที่ท่านสามารถชมธรรมชาติ วิวภูเขา..ยามกลางวัน นอนมองดาว..ยามค่ำคืน

เชิญมาสัมผัสธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์…ที่ทองสถิตย์ ฮิลล์ รีสอร์ท…เขาใหญ่