ทองสถิต ฮิลล์ รีสอร์ท


โครงการที่ออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
ในบรรยากาศบนเนินเขา ไม่แออัด โปร่งสบายทุกยูนิต
พร้อมทั้งสระว่ายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ใช้ร่วมกับรีสอร์ท
ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน บนพื้นที่ 105 ไร่ เปิดขายเพียง 51 ไร่เศษ
เป็นพื้นที่ ที่สวยที่สุดของโครงการ แบ่งเป็นที่ดิน 42 แปลงเท่านั้นสำหรับการปลูกบ้านพัก
ตากอากาศที่ทางโครงการออกแบบไว้ให้
ส่วนที่เหลือจัดเป็นรีสอร์ท ทะเลสาบ และสวนผลไม้นานาพันธุ์

ที่นี่ จึงเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบของบ้านพักตากอากาศที่ใกล้และสะดวกที่สุด

ผังโครงการ

ที่ดินโครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูล/รับข้อมูลข่าวสาร

โครงการทองสถิต ฮิลล์ รีสอร์ท เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และดำเนินการโดย นายสงวน สถิตเสมากุล

สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารทองสถิต เลขที่ 1199/2 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โฉนดที่ดินเลขที่ 172 ที่ตั้งโครงการ ถนนธนะรัชต์ กม.9 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อที่โครงการ 104-3-36 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะ 5% ของพื้นที่ขาย ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน สามารถโอนได้ภายใน 30 วัน หลังจากชำระเงินครบตามสัญญา