Sorry, this entry is only available in Thai.

ผังโครงการ

ที่ดินโครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูล/รับข้อมูลข่าวสาร

โครงการทองสถิต ฮิลล์ รีสอร์ท เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และดำเนินการโดย นายสงวน สถิตเสมากุล

สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารทองสถิต เลขที่ 1199/2 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โฉนดที่ดินเลขที่ 172 ที่ตั้งโครงการ ถนนธนะรัชต์ กม.9 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อที่โครงการ 104-3-36 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะ 5% ของพื้นที่ขาย ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน สามารถโอนได้ภายใน 30 วัน หลังจากชำระเงินครบตามสัญญา