ติดต่อ สอบถาม

Tel: 086-355-4778, 086-468-6343

Khao-Yai

19 หมู่ 6 ถ.ธนะรัชต์ กม.9 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

Tel: 086-355-4778, 086-468-6343


Sale office Bangkok

1199/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุเทพฯ 10900

Fax: 02-513-0252

Tel: 02-513-5459,02-513-4610

E-mail: tskhaoyai@gmail.com

Name:*
Number:*
E-mail:
Subject:
Message:
Recaptcha Word Verification:

ติดต่อสอบถามข้อมูล/รับข้อมูลข่าวสาร

โครงการทองสถิต ฮิลล์ รีสอร์ท เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และดำเนินการโดย นายสงวน สถิตเสมากุล

สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารทองสถิต เลขที่ 1199/2 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โฉนดที่ดินเลขที่ 172 ที่ตั้งโครงการ ถนนธนะรัชต์ กม.9 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อที่โครงการ 104-3-36 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะ 5% ของพื้นที่ขาย ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน สามารถโอนได้ภายใน 30 วัน หลังจากชำระเงินครบตามสัญญา